Turneringstidspunkt

Søkere vil kunne registrere lagene fram til 30. mars 2016.

Turneringen arrangeres første halvår 2016.