Om Yes2Chess

Takk for at du besøker Yes2Chess International Challenge. Turneringen arrangeres i Norden av Norges sjakkforbund og EnterCard.

Her finner du gratis internettbasert undervisning og spill for både elever og lærere! I dette nyskapende arrangementet kommer barneskoler fra åtte land til å delta: Storbritannia, Tyskland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Danmark og USA.

Alle barn som deltar får gratis medlemskap i vårt private område med moderatorer på playchess.com. Dette medlemskapet forblir aktivt, selv om laget ryker ut av selve turneringen, så alle kan fortsette å lære mer sjakk og spille med andre.

Yes 2 Chess i skolen!

Å spille sjakk på barneskolen har både sosiale- og læringsfordeler. Sjakk utvikler barnas kritiske tenkning og ferdigheter innen logisk resonnering. Dessuten forbedres både hukommelse og konsentrasjon. Spillet legger også til rette for emosjonell utvikling, ved å fremme fantasi og kreativitet, gi erfaringer om at innsats gir resultater, bygge selvtillit og oppfordre til å følge spilleregler. Europaparlamentet anerkjente dette ved å utale at sjakk “bidrar til (EUs) målsetninger om sosial integrering, og bekjemper diskriminering”. Det viktigste for oss er likevel at barna har det gøy.

– Jøran Aulin Jansson, president i Norges sjakkforbund